“ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞINCA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAK ADAYLARA İLANEN DUYURULUR”
 
 1. YAZILI SINAV TARİHİ VE SAATİ: 24 Aralık 2017 Pazar Günü Saat.10:00’da yapılacak olup sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir.
 2. YAZILI SINAV YERİ: İlçe Sınav Komisyonlarınca belirlenen İsmail Rahmi Karadavut İlkokulunda yapılacaktır.
   
 3. YAZILI SINAV SORULARI: Adaylara çoktan seçmeli olmak üzere; 15 adet Türkçe, 10 adet Sosyal Bilgiler, 5 adet Fen Bilgisi, 10 adet Hayat Bilgisi ve 10 adet Matematik derslerinden oluşacak şekilde toplamda (50) soru sorulacaktır.
   
   
 4. YAZILI SINAV GİRİŞ BELGELERİ:
 5. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar 22.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar yazılı sınav yerlerinin, sınav salon ve sıra numaralarının yazılı bulunduğu sınav giriş belgelerini İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden temin etmeleri gerekmektedir.
 6. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 7. Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
   
 8. YAZILI SINAVDA ADAYIN İBRAZ ETMESİ İSTENİLEN BELGELER:           Sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmeyen aday sınava alınmayacaktır.
   
 9. ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR:
 10. Sınav yerlerinde üst araması yapılacak olan adayların, Cep Telefonu, Dijital Veri Depolama Özelliğine Sahip Her türlü Elektronik Cihazla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür cihazlarla sınava girdiği sınav süresinde tespit edilen adayın sınavı iptal edilir.
 11. Adaylar sınava gelirken 2 adet yumuşak uçlu kalem, 1 adet silgi ve 1 adet kalemtıraş yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
   
 12. KESİN BAŞARI LİSTESİ:
   
 13. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı (İl/İlçe Kadro Tahsis Listesi EK-11) kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
 14. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
 15. Asil ve yedek aday listesi 25-26 Aralık 2017 tarihlerinde Valilik/Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.
   
 16. SONUÇLARA İTİRAZ: Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.