ÇED SÜRECİ BAŞLAMA İLANI
(Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Solvent Geri Kazanım Tesisi)
 

        İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.11.2018 tarih ve 43646 sayılı yazısı ile İlçemiz Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 26.I.III pafta, 2136 ada, 7 nolu parsel mevkiinde BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSİ için ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinin başladığı, ÇED Yönetmeliğinin 24.maddesi hükümleri doğrultusunda Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmeyeceği, söz konusu ÇED Başvuru Dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://csb.gov.tr olan internet adresi ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün http://izmir.csb.gov.tr olan internet adresinde halkın görüşüne açıldığı ve ÇED süreci tamamlanıncaya kadar projeye ilişkin her türlü görüş ve önerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da İzmir Valiliğine iletilebileceği bildirilmiştir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.